Vog Verklaring: Online VOG Aanvragen | Snel en Eenvoudig

Privacy Policy

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn de door u ingevoerde naam en e-mail adres optioneel kunnen we u vragen naar uw functie(profiel) in het kader van aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor afhandeling van uw aanvraag.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mail adres dat onderaan dit document vermeld staat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vog Verklaring

is een initiatief van Dienst VOG en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Je gegevens zullen uit onze database worden verwijderd zodra de in het kader van de aanvraag uit te voeren taken zijn afgerond. Wij zullen in geen geval je gegevens op welke manier dan ook gebruiken voor andere doeleinden dan alleen het indienen van de VOG aanvraag bij Justis en je te informeren over de voortgang hieromtrent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vog Verklaring neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vog Verklaring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en u te informeren over de voortgang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vog Verklaring verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vog Verklaring gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vog Verklaring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming van Vog Verklaring is bereikbaar via de gegevens zoals benoemd op onze contact pagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vog Verklaring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor al uw vragen omtrent deze privacy policy of andere relevante zaken, neem dan contact op met onze klantenservice via de contact mogelijkheden zoals benoemd op onze contact pagina. Vog Verklaring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

VOG online aanvragen.

Direct geregeld, deskundig snel en eenvoudig

Snel een VOG in huis! Heel simpel en snel geregeld. Kon via mobiel makkelijk aanvragen. top service!

J. Lansink

Supersnel. Simpel en Goedkoop. Zoveel makkelijker dan formulieren en afspraak gemeente.

S. Hassink

Binnen paar minuten geregeld vanaf de bank. Geen bureaucratie, snel en efficiënt.

M. van Landhuis

Vakkundig geholpen door vriendelijke medewerkers en mijn aanvraag 2 weken later al op de deurmat

J. Zomeren